Zoeken naar:

Is een methode om gedragsverandering teweeg te brengen. 

Met deze methode richt je je op de twijfels en onzekerheden die je gesprekspartner ervaart, want hierin schuilen de aanknopingspunten om te veranderen.

Het doel van deze methode is de motivatie van binnenuit (intrinsiek) op te wekken en te versterken, zodat de doelgerichte verandering ook blijft.

De basis van motiverende gespreksvoering is ervoor zorgen dat je een sfeer creëert van begrip voor de angsten en onzekerheden van de gesprekspartner. 

Dit doe je door:

  • Een accepterende houding aan te nemen
  • Open vragen te stellen
  • Open te staan voor tegenstrijdige en gemengde gevoelens 
  • Echt belangstelling te tonen voor de ander (nieuwsgierig zijn/blijven)
  • Je meelevend en invoelend op te stellen
  • De samenwerking met de ander willen aangaan

Voor wie is motiverende gesprekvoering?

Voor eenieder waarbij gedragsverandering kan bijdragen aan het behalen van doelen.

Het wordt voornamelijk toegepast in het onderwijs en de zorg.

Motiverende gespreksvoering in het onderwijs.

Wat als je een leerling tegenover je hebt die ongemotiveerd is en je neemt hem/haar volstrekt serieus?

Om de leerling te motiveren moet je hem/haar eerst serieus nemen en onderzoeken wat de leerling motiveert om iets niet te doen. Zo maak je verbinding en kan het verander proces beginnen. 

In deze training ga je alle stappen leren van de uiterst bruikbare werkwijze van de motiverende gespreksvoering. 

Motiverende gespreksvoering in de zorg.

Wat als je dagelijks te maken hebt met cliënten die aan de start komen en soms al een tijdje in een traject zitten waarin ze moeten “omdenken”?

Van de doktersassistente of verpleegkundige wordt verwacht dat je deze verandering bij de cliënt inzet en je moet ervoor zorgen dat de cliënt het ook volhoudt.

Om de cliënt te motiveren moet je hem/haar eerst serieus nemen en onderzoeken wat de cliënt weerhoudt om iets te doen. Zo maak je verbinding en kan het verander proces beginnen. 

In deze training ga je alle stappen leren van het uiterst bruikbare werkwijze van de motiverende gesprekvoering. 

Wil je leren hoe je deze stappen toepast en echte gedragsverandering teweeg kunt brengen?

Neem dan vrijblijvend contact op en vraag naar de mogelijkheden voor een training motiverende gespreksvoering op maat. 

Facebook
LinkedIn